Subsidie voor jongerengroepen

Subsidiemogelijkheden

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor uitwisselingsprojecten. Hiervoor kunt u zich richten tot de collega’s van Erasmus+ of de desbetreffende Euregio, in het geval uw school bij de grens ligt.

 

 

Erasmus+ is gericht op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk. Voor meer informatie en aanvragen voor een schoolpartnerschapsproject verwijzen wij u naar de website van Erasmus+

 

 

Op de grens tussen Nederland en Duitsland bevinden zich vijf Euregio’s: Maas-Rijn, Eems Dollard Regio, Gronau-Enschede, Rijn-Maas-Noord, Rijn-Waal. Elke Euregio biedt specifieke subsidiemogelijkheden. Kijk hier bijvoorbeeld voor subsidies van de Arbeidsmarkt Noord.

 

 

Het ministerie van BZK ondersteunt in samenwerking met de buurlanden grensoverschrijdende jeugdevenementen op het gebied van sport en cultuur in de grensregio. Dit betreft evenementen voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar in het kalenderjaar 2020. Meer informatie vindt u op de website van Onbegrensd.