Subsidiemogelijkheden

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor uitwisselingsprojecten. Hiervoor kunt u zich richten tot de collega’s van Erasmus+ of de desbetreffende Euregio, in het geval uw school bij de grens ligt. 

Erasmus+ is gericht op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk. Voor meer informatie en aanvragen voor een schoolpartnerschapsproject verwijzen wij u naar de website van Erasmus+

Bij het aangaan van een schoolpartnerschap helpt u de stappenplan.

  

Op de grens tussen Nederland en Duitsland bevinden zich vijf Euregio’s: Maas-Rijn, Eems Dollard Regio, Gronau-Enschede, Rijn-Maas-Noord, Rijn-Waal. Elke Euregio biedt specifieke subsidiemogelijkheden. Kijk hier bijvoorbeeld voor subsidies van de Arbeidsmarkt Noord

 

Het ministerie van BZK ondersteunt in samenwerking met de buurlanden grensoverschrijdende jeugdevenementen op het gebied van sport en cultuur in de grensregio. Dit betreft evenementen voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar in het kalenderjaar 2020. Meer informatie vindt u op de website van Onbegrensd

 

Jumelage

Soms kunnen scholen en (sport)verenigingen subsidie aanvragen bij hun gemeente in het kader van een stedenband met een Duitse stad. 

Subsidie aanvragen