Het Duitse schoolsysteem

 

Er zijn 16 verschillende schoolsystemen; ieder Bundesland kent zijn eigen opbouw, waardoor de benoemingen kunnen verschillen.

Kindergarten

De Kindergarten, ofwel de Kita, is een vrijwillige dagopvang voor kinderen tot zes jaar. Het is niet vergelijkbaar met de Nederlandse kleuterschool, want het is ook een soort crèche. Elk kind heeft het recht op een plaats, maar de opvang is niet verplicht. Veel kinderen brengen dan ook nog veel tijd thuis door, totdat ze met zes jaar echt naar school moeten. De Kindergarten is vaak een initiatief van kerken, stichtingen en gemeenten, maar soms ook van bedrijven of verenigingen.

Grundschule
Van je zesde tot je tiende ga je naar de Grundschule. De Grundschule heeft vier klassen. Onderwijs op openbare scholen is in Duitsland gratis maar bijzonder onderwijs - Montessori, Rudolf Steiner Jena-plan, katholiek of protestants - krijgt nauwelijks financiële steun van de overheid en is daarom ook niet wijdverbreid. Daarnaast zijn er nog de sjiekere privéscholen, waarvoor ouders veel geld betalen.

Middelbare school

Na de basisschool gaan de kinderen verder met Hauptschule (vmbo), Realschule (vmbo-t, havo) of het Gymnasium (vwo). Het Nederlandse categoriale Gymnasium komt overeen met het Altsprachliches Gymnasium hetgeen de uitzondering is. Op de Gesamtschule of Oberschule zitten alle niveaus bij elkaar in de klas.


 Uitgebreide informatie over het Duitse onderwijs vindt u bij Nuffic

Een lijst met Duitse onderwijstermen kunt u hier downloaden (PDF)

 school in Duitsland

© Flickr.com/ uoeducation