Partnerschool

Onder dit kopje leest u hoe u een partnerschool in Duitsland kunt vinden. Ook kunt u zich aanmelden als zoekende partnerschool.