Vergelijking Nederlands en Duits schoolsysteem

Hieronder is een vergelijking van het Nederlandse en Duitse onderwijs door middel van een schema inzichtelijk gemaakt. Per Bundesland kunnen de systemen en de benoemingen verschillen. 

Duits schoolsysteem

Een uitvoerige vergelijking van de twee onderwijssystemen is te vinden bij Nuffic