Voorbereiding van een leerlingenuitwisseling

U wilt een leerlingenuitwisseling met Duitsland organiseren. Hoe pak je dit aan?

1.     Draagvlak creëren

Je kunt het niet alleen doen. Pitch bij je sectiegenoten en denk ook vakoverstijgend: welk ander vak leent zich voor een samenwerking? Als je medestanders hebt gevonden, lobby dan bij je schoolleiding. Handig natuurlijk als je al weet welke subsidies er zijn.

Ook in de klas en bij ouders kan het zinvol zijn om duidelijk de beoogde leerdoelen te communiceren. Leerlingen zullen kennis van een andere cultuur inwinnen, alsmede kennis van een bepaald onderwerp (water/ milieu / WOII / Europees Burgerschap), hun taalbeheersing verbeteren, hun geografische en historische kennis van Duitsland vergroten, en het belang van de Europese Unie wordt helderder.

2.     Doelstelling

Bepaal het projectthema van de uitwisseling. Hiervan hangen type en locatie van de partnerschool af, evenals voertaal, thema en vorm.

Het meeste effectief zijn uitwisselingen rond een werkthema. Denk bijvoorbeeld aan burgerschap of duurzaamheid of 21th century skills. Kijk hier voor een lijst met relevante thema's. Voor handige voorbeelden kunt u kijken op de website van Nuffic.

3.     Doelgroep

Wil je de hele klas meenemen, of alleen vrijwilligers?

4.     Partnerschool 

Vind een partnerschool die aansluit bij je doelstelling. Let hierbij op type school, locatie, voertaal, thema en vorm. Organiseer je de uitwisseling vanuit het vak Duits, dan hoef je niet per se op zoek naar een school die ook Nederlands leert; misschien heeft de partnerschool andere redenen om mee te doen (Nederland is geliefd!).

Partnerschool zoeken

5.     Programma

Schrijf een programmavoorstel en geef er invulling aan. Denk hierbij o.a. aan een sociaal programma, een cultureel programma, een projectopdracht.

Kondig de uitwisseling op de hele school aan.

6.     Praktisch

Regel een aantal praktische zaken zoals vervoer, onderdak, verzekering, kostenberekening (reis, onderdak, activiteiten, cadeaus, zakgeld), subsidieaanvraag, aparte bankrekening openen, brief aan ouders (Word), aanmeldingsformulier (Word), definitief aantal deelnemers, schriftelijke toestemming ouders (Word), ouders verklaring laten tekenen om een buitenlandse leerling op te nemen, organisatie met begeleidende leraren bespreken.

Praktische zaken7.     Tijdens de lessen

 • Verdeel de spreekbeurten en dagverslagen (in de klas?)
 • Verdeel de foto-opdrachten
 • Vorm een redactiegroep die een verslag van de uitwisseling schrijft
 • Stel een lijst met literatuur, films, media etc. samen voor de uitwisseling
 • De klas kan ook (onderdelen van) het programma vormgeven en/of inhoudelijk voorbereiden door te zoeken op internet of bijvoorbeeld te bellen/mailen met een Duitse Tourist Information.
 • Gedragsregels afspreken. Laat deze eventueel door leerlingen en ouders ondertekenen.
 • Tips geven voor verblijf in gastgezinnen, kennis van de Duitse taal opfrissen door middel van standaardzinnen (Word).

8.     Voor vertrek

 • Tijd en plaats van vertrek en aankomst aan alle betrokkenen mededelen
 • Een collega op school aanwijzen voor vragen, problemen, klachten, enz.
 • Vervoersbedrijf (bus, trein) informeren
 • Reisdocumenten verzamelen
 • Adressenlijst voor verblijf en uitwisselingsprogramma verdelen aan ouders en leerlingen
 • Inpaklijst uitdelen.
 • Tips cadeau gastgezin (stroopwafels etc.)

Klaar voor vertrek?

9.    Tijdens de uitwisseling

Afspraken maken en zelf nakomen. Bepaal vooraf wat de consequenties zijn van bepaald wangedrag en communiceer dit naar de groep.

10.     Na afloop

Evalueer samen met partnerschool.

Presentatie op en buiten school bijv. brochure, internetpresentatie, video, podcast, artikel op schoolwebsite, lokale krant, product (zoals een presentatie over een onderwerp), presentatie op ouderavond. 

Presentatie

 

Vind uw uitwisseling online plaats? Het KMK-PAD geeft tips om een digitale uitwisseling plaats te kunnen laten vinden.