Uitwisselingsvormen

Met uw leerlingen kunt u in gastgezinnen verblijven, maar ook kiezen voor een ontmoeting met de partnerschool op een locatie elders (buitenschoolse leerplaats). Een digitale ontmoeting kan voorafgaan aan een fysieke ontmoeting, maar kan ook op zich zelf staan. En wellicht is er in uw klas een individuele leerling die een jaar op een Duiste school wil meedraaien.