Duits schoolsysteem

Alhoewel elk van de 16 deelstaaten zijn eigen onderwijsstelsel heeft, zijn er algemene dingen die in Duitsland sterk afwijken van het Nederlandse onderwijs. 

Hier vindt u overzichtsinformatie over het Duitse schoolsysteem, een vergelijking van het Nederlandse en Duitse schoolsysteem en Duitse afkortingen