Voorbeeldopdrachten

Hieronder vindt u ideeën voor opdrachten tijdens een leerlingenuitwisseling. 

1.     Wederzijdse quiz 

Een geschikte openingsopdracht tijdens ieder deel van de uitwisseling is het organiseren van een quiz over het eigen land, de eigen stad en de eigen school. Wijs een aantal leerlingen aan die een quiz willen maken en organiseren voor de bezoekende leerlingen. De quiz hoeft niet lang te duren en dient vooral als luchtige kennismaking.

2.     Film 

Een alternatief voor de quiz is het vertonen van een kort filmpje waarin enkele leerlingen het eigen land, de eigen stad en de eigen school (incl. deelnemende leerlingen aan de uitwisseling) voorstellen. Zo’n film kan ook al vóór het begin van de reis aan de partnerschool worden opgestuurd.

3.     Speeddating

Een ander geschikt middel om elkaar snel te leren kennen, is een speeddatingronde op de eerste dag van de uitwisseling. De leerlingen van de ontvangende school nemen bijvoorbeeld plaats in de aula of in een lokaal. De bezoekende leerlingen gaan langs alle ontvangende leerlingen. Iedere ronde duurt ongeveer een minuut. Binnen een half uur kent iedereen elkaar een klein beetje.

Het speeddaten kan ook voorafgaande aan de fysieke uitwisseling digitaal plaatsvinden. We maakten hiervoor een opdracht

Meer kennismakingsspellen vindt u op de projectwebsite van Nachbarsprache & Buurcultuur

4.     Foto-opdracht 

Mocht je beschikken over oud beeldmateriaal van de stad of schoolomgeving, dan is het wellicht de moeite waard om deze foto’s aan de groepjes te geven met de opdracht de juiste plek te zoeken en de foto zo goed mogelijk na te maken. Ieder groepje kan bijvoorbeeld twee plekken opzoeken en samen proberen de foto zo goed mogelijk na te maken. Een jury, evt. bestaande uit ouders, kan beoordelen welke foto het beste is nagemaakt.

Meer opdrachten ter verkenning van de omgeving vindt u op de projectwebsite van Nachbarsprache & Buurcultuur

5.     Falsche Freunde 

Voor de taalverwerving kunnen gemengde groepjes een filmpje opnemen aan de hand van zogenoemde Falsche Freunde. Dit zijn Duitse woorden die op een Nederlands woord lijken. De woorden hebben echter een heel andere betekenis. Gebruik van die woorden kan dus zorgen voor enige verwarring. Kijk hier voor onze opdracht. 

6.     Intercultureel

Om te reflecteren over stereotypen en vooroordelen kunnen gemengde groepen in twee lesuur aan een Pinnwand op srumblr werken. Het gaat om eigen percepties, Duits-Nederlandse verschillen, maar ook om de categroriën stereotype en vooroordeel an sich. Alternatief kan de opdracht ook ter voorbereiding op de uitwisseling met de eigen klas doorgevoerd worden. 

7.    Sportmiddag

Als afwisseling op de projecten, excursies en uitjes vinden leerlingen het vaak fijn om even te kunnen bewegen. Een sportmiddag, evt. met typisch Nederlandse spelletjes zoals spijkerpoepen of algemeen bekende teamsporten als basketbal en volleybal, zijn vaak een succes. Stel gemixte teams samen. Als afsluiter doet een potje voetbal tussen de Nederlanders en Duitsers het meestal ook goed.

8.      Afsluitend diner

In overleg met de partnerschool en de ouders kunt u afspreken of u op de laatste avond van het programma een afsluitend diner op school organiseert. Ouders zouden dan bijvoorbeeld allemaal iets te eten mee kunnen nemen. Zo’n informeel moment is een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen ouders hier hun input geven.

Een etentje is ook geschikt om de resultaten van de projecten te presenteren. Ouders vinden het interessant om te zien waar de leerlingen die week mee aan de slag zijn geweest.

 Etentje