Sinds 2011 maakt de Actiegroep Duits zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met gebundelde kracht werken vijf partners samen om het bewustzijn voor het belang van de Duitse taal voor Nederland te vergroten: de Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Goethe-Institut Niederlande en de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

Actiegroep Duits

Met de unieke samenwerking van economie, cultuur, onderwijs en politiek moet het draagvlak en enthousiasme voor de Duitse taal in Nederland worden vergroot. Scholieren en ouders moeten betere kennis hebben van het belang van de Duitse taal. Een aantrekkelijk en effectief onderwijs moet de leerlingen motiveren te kiezen voor Duits op school en in de vervolgopleiding.

De Actiegroep Duits brengt de Duitse taal op verschillende manieren onder de aandacht. Hierbij hoort het stimuleren van grensoverschrijdende ontmoetingen tussen jongeren. Kijkt u voor alle activiteiten van de Actiegroep Duits op www.machmit.nl

Sponsor van deze website is Onbgegrensd. Met het programma Onbegrensd/unbegrenzt ondersteunt het ministerie van BZK in samenwerking met de buurlanden grensoverschrijdende jeugdevenementen op het gebied van sport en cultuur.