Tips voor een uitwisseling - Jongerengroepen

Tips voor de voorbereiding op een uitwisseling met een groep

  • Betrek de ouders actief in de voorbereidingsfase. Hierdoor hebben ze een beeld van wat de jongeren gaan doen en hebben ze de mogelijkheid om vragen te stellen.
  • Wissel ervaringen uit met jongeren die al eens aan een uitwisseling mee hebben gedaan. Op deze manier zijn de ouders, maar ook de jongeren op de hoogte van wat er gaat gebeuren. Dit zorgt bovendien voor een rustiger gevoel bij beide partijen.

Tijdens een uitwisseling leren de jongeren niet alleen veel; ze leren ook zichzelf en anderen beter kennen en verbeteren hun eigen sociale en persoonlijke vaardigheden. Ze leren te communiceren in een vreemde taal en het is de perfecte kans om eens een andere cultuur te snuiven.

Tips voor tijdens de uitwisseling

  • Probeer alle leerlingen van uw eigen groep dagelijks even kort te spreken.

Als u met meerdere collega’s op stap bent, kunt u dit natuurlijk delen. Veel leerlingen vinden zo’n reis toch spannend en het is fijn voor hen als ze af en toe met hun ervaringen bij een vertrouwd persoon terecht kunnen. Een-op-een komen er vaak interessante observaties van leerlingen naar voren.

  • Spreek de Nederlands-Duitse groep zoveel mogelijk in zijn geheel aan. Als de leerlingen het gevoel hebben dat ze één groep zijn in plaats van twee losse klassen, bevordert dit de band.
  • Houd dagelijks, het liefst op een vast tijdstip, beraad met de Duitse collega’s om de ervaringen van elkaars leerlingen uit te wisselen.

Wat gaat er goed? Bij welke partnerduo’s is misschien wat volwassen sturing nodig? Maar ook: wat vonden we van de afgelopen dag en hoe gaan we ons als leiding de komende dag opstellen?

  • Het is een open deur, maar hoe meer iedere docent zich bewust is van zijn/haar taken en verantwoordelijkheden bij verschillende programmapunten, des te sneller en vloeiender kan je als begeleidersteam handelen.

Er ontstaan dan minder momenten van onrust onder de leerlingen, bijvoorbeeld als er gewacht moet worden op vervolginstructies.
Zoek een gezonde mix tussen groepsmomenten en momenten waarop de partnerduo’s samen aan de slag zijn.